ระบบ POS ตอบสนอง ความต้องการ จัดการ ร้านค้า ได้ อย่างดีเยี่ยม

ระบบ POS (Point  of Sale ) คือ การเก็บข้อมูลการขาย และ ข้อมูลการบันทึก ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า

ระบบ POS การเก็บข้อมูล ขณะให้บริการ สามารถเก็บ ข้อมูล สินค้า และ สามารถ คำนวณ ราคาสินค้าและบริการ ได้สะดวก รวดเร็ว และ มีความถูกต้องมาก จะช่วยลดความผิดพลาดในการขาย และ ป้องกันไม่ให้เกิด การสูญเสีย จาก สินค้าหาย ได้อีกด้วย หรือ สร้างความไม่พอใจ ให้ ลูกค้า กรณี คิดเงินผิด คิดเงินเกิน คิดเงินจากสิ่ง ที่เปลี่ยน หรือ ยกเลิก

โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี โปรแกรมจัดการร้านอาหาร เชื่อมต่อ กับ หรืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค๊ต การอ่านแถบแม่เหล็ก ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ ขนาดเล็ก

ระบบ POS ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ

1.ส่วนของโปรแกรม (Software) ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลสต็อก และ ข้อมูลการขาย เป็นหลัก เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสม ของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละวัน   ระบบจัดการร้านอาหาร  ที่ออกแบบ ให้ เข้ากับ กิจการธุรกิจ นั้นได้ อย่าง เหมาะสม

ส่วนที่ เป็น โปรแกรมเก็บเงินหน้าร้าน โดยเฉพาะ ( POS หรือ Point of sale ) จะออกแบบและพัฒนาโปรแกรม มาเพื่องานขายหน้าร้านโดยเฉพาะ การทำงานจะง่าย และ ไม่ซับซ้อน มีความหยืดหยุ่นสูงกว่า เน้นการทำงานที่รวดเร็วในการขาย โปรแกรมประเภทนี้ หน้าตาโปรแกรมจะดูสบายตา ใช้งานง่าย พนักงาน ทั่วไป สามารถ ใช้งาน ได้ อย่างชำนาญ เมื่อผ่านการ อบรม เพียง 3 ชม การติดตั้งจะ มีการ ปรับแต่ง ให้ เหมาะสม จาก เจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อ ให้ เหมาะ กับ ธุระกิจ ของลูกค้าโดยเฉพาะ ทำให้ ง่าย ต่อการ ใช้งาน และ ปรับแต่ง เอง เช่น เพิ่ม เมนู เพิ่ม บริการ เสริม ระบบ สะสมแต้ม ระบบ สมาชิก สามารถ ดำเนินการได้ ครบจบ ใน โปรแกรมจัดการร้านอาหาร EZ-POS  โดย ไม่มี ค่าบริการ รายเดือน

2.ส่วนของอุปกรณ์ (Hardware)  ซึ่งประกอบด้วย

ระบบ POS 2.1 ipad  เสมือนคอมพิวเตอร์  ( POS Terminal ) เป็นตัวประมวลผล ทุกอย่างเกี่ยวกับโปรแกรม POS

และแสดงที่  จอภาพ ( Monitor ) ที่แสดงการทำงานของโปรแกรม

2.2 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) มีหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า ขนาด 5 นิ้ว

2.3 ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) สำหรับไว้เก็บเงินทอนให้กับลูกค้า จะทำงานเชื่อมกันกับ Slip Printe
2.4 อุปกรณ์ Airport link เพื่อ ตัวกลางในการ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ ทั้งหมด เข้า ด้วยกัน เพื่อ ให้เป็น ทำงานเบบ ไร้สาย และ สามารถ พกพา ได้ได้ ทั่วทั้งร้าน โดย ไม่ต้อง กังกวล เรื่อง สายสัญญาณ
2.5 เครื่อง ipad mini เครื่องเล็ก รับข้อมูล การสั่งสินค้า และ บริการ จาก ลูกค้า ส่งคำสั่ง ไปยัง ครัว หรือ เครื่อง ปริ้น เตอร์ สั่งการ ออร์เดอร์ และบันทึก

โดย ทั้งหมด นี้ อุปกรณ์ ที่ต้องการ ระบบ POS  สำหรับ การเริ่มต้น จัดการร้าน อย่างเป็นระบบ หาก ต้องการ ขยายร้าน ก็แค่เพิ่ม ตัวสั่งการ ipad mini เท่านั้น หรือ เพิ่ม เครื่องปริ้น ที่ครัว หาก เพิ่มขยาย ครัว โดยไม่ต้อง ซื้อ โปรแกรม เพิ่ม ไม่ว่า ร้านจะ กว้างใหญ่แค่ไหน ไม่ต้อง กังวล หากว่า AIRPORT LINK สามารถ ปล่อย สัญญาณ ได้ครอบคลุม ก็ไม่ต้อง เพิ่ม อุปกรณ์ และ ไม่ต้องใช้ อินเตอร์เน็ต ขณะใช้งาน ทำให้ ไม่ต้องกังวล เรื่อง เน็ตช้า เน็ตอืด ที่สำคัญ ไม่ตอ้งกังวล เรื่องโดนแฮค คุ้มค่า กับชุด Starter Kid EZ POS